Welkomstcanon

 

(gezongen door de Hamelaars)

afl. 12

 

 

Welkom, welkom, prinsen fier
Welkom, welkom, allemaal
Van uw opdracht veilig thuis
Welkom, prinsen, pracht en praal

Wachten op u in dit huis
Welkom gij die met uw zwaard
Ieder monster hebt verslagen
Dat een prins maar kan belagen

Met uw arm zo zwaar behaard

Welkom

Welkom, welkom, prinsen fier
Eindelijk thuis en eindelijk hier
Uw geluk doet ons plezier
Welkom op deez' blijde dag
Na de felle harde slag
Welkom met een blijde lach
Ieder monster hard als staal en koel als ijs
Vocht gij mee voor uwen prijs
Welkom nu in dit paleis

Welkom

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

Liedteksten uit Hamelen

index

 

Kunt U mij de weg naar Hamelen vertellen, mijnheer?

index

 

 

home