The Nomad, the aircraft in which the Flying Doctors on TV were flying around the Outback to visit their patients. Royal Flying Doctor Servicen

i Australien

(De Flygande Läkarna)

 

Den kända Crawfords teveserien "Doktorn kan komma" om de flygande läkarna i Australien är inte bara någon påhittad äventyrsberättelse. De flygande läkarna (eller Royal Flying Doctor Servicen, som de heter officiellt) finns på riktigt. Det är en organisation som står för den mediska servicen till dem som bor på den ensamma, vidsträckta australiska landsbygden.

 

Australien är ett jättestort land. Det har cirka 21 miljoner invånare, och de flesta bor på utkanten, vid kusten. Nästan alla storstäderna ligger vid havet: Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane, Perth, Darwin, och även Canberra ligger inte så långt inne i landet. Och den där landsbygden i mitten är väldigt vidsträckt: tusentals mil av lantbruksmark och öken, med här och där några enstaka människor som har sina närmaste grannar på flera mils avstånd. Det är förstås omöjligt Nuförtiden kan patienterna åka den flygande läkarnas flygplan till sjukhuset. En viss vård kan redan ges under färden. (På bilden: Melita Jurisic i rollen av dr. Magda Heller och Lenore Smith i rollen av sr. Kate Standish, samt Mimi Cole som den lilla Josie.)att ha en vårdcentral nära till hands för alla dem som bor i ett sådant vidsträckt och glest befolkat område. Och det är då de flygande läkarna kommer in i bilden.

 

De flygande läkaran har "upphittats" år 1928, av John Flynn. Han var läkare, och dessutom höll han ett flygcertifikat. På den tiden var flygplan väldigt nymodiskt fortfarande. Och de var inte precis byggda för att transportera sjuka, liggande passagerare. Dock nu, med sitt flygplan, kunde dr. Flynn gå och besöka sina patienter inom rimlig tid, i stället för att behöva åka häst eller bil - även den en ännu ganska sällsynt nyhet - flera dagar i streck. På så sätt har han lyckats rädda flertals människors liv, som annars inte skulle ha fått läkarhjälp i tid och dött.

 

Ändå skulle hans flygplan ha varit till ytterst lite nytta om inte människorna hade möjligheten att be honom om hjälp. Telefonen var nog ganska vedertagen vid den tiden, det är sant, men det var inte särskilt troligt att något bolag skulle vilja satsa på en telekommunikationsanläggning åt de få kunderna som levde i den stora glesbefolkade landsbygden. Därför vädjade dr. Flynn att alla hus på landsbygden skulle ha en egen radio med den man kunde både få in och sända. Det skulle ju ändå vara mycket billigare än att bygga ett nätverk av telefonsladdar över hela landsbygden.

Hans idé utfördes, och förutom dess nytta vid nödfall och allmän medisk hjälp blev radion en stor social succé. Folk som bodde ute på avlägsna bondgårdar kunde plötsligt prata med alla som bodde i trakten, helt Radion har fortfarande en nyckelroll i den flygande läkarnas arbete. (På bilden: Liz Burch i rollen av dr. Chris Randall, George Kapiniaris i rollen av radioskötaren DJ, och Andrew McFarlane i rollen av dr. Tom Callaghan.)enkelt genom att använda radion. Det anses inte vara omöjligt att denna radio har varit räddningen för många som annars hade blivit galna av ensamhet.

 

Nuförtiden har Royal Flying Doctor Servicen utbyggds till en professionell organisation. Det finns många RFDS-bas i landet; en del är belägna i kuststäderna, och en del finns på mindre orter inom själva landsbygden. De har förstås mera praktiska, modernare flygplan än på dr. Flynns tid: nuförtiden är det inget problem att ta med en patient till sjukhuset. Och radion är fortfarande en mycket viktig instrument för att rädda liv, den med. För även om internet kanske erbjuder många möjligheter, så finns det fortfarande många avlägsna bondgårdar där man saknar de nödvändiga kommunikationerna. Dr. Flynns koncept fungerar alltså än i vår tid: läkarna som har regelbundna De flygande läkarna har ett jättestort arbetsområde. De tillbringar många, många timmar i flygplanet, på väg från den ena mottagningen till den andra, det ena nödfallet till det andra.  (På bilden: Peter O´Brien i rollen av piloten Sam Patterson och Robert Grubb i rollen av dr. Geoff Standish.)mottagningstider ute på landet, radiojour och nödfall som meddelas via radion, och de små RFDS-flygplan som flyger över den vidsträckta landsbygden för att erbjuda medisk hjälp var och när det behövs.

 

Det är dock inte alltid möjligt, och inte heller nödvändigt, att besöka varje patient. Mycket kan redan göras tack vare radiojouren. Därför har man gjort en speciell karta över kroppen. På kartan har man placerat siffror, och med hjälp av dessa siffror kan patienten ange mycket noggrant var det gör ont. Och även om doktorn finns på många mils avstånd, så kan han - antagligen med hjälp av patientens mediska historia - rätt så bra förstå vad det är som patienten lider av. Och vad patienten behöver ta eller göra för att bli frisk igen. Förutom denna kroppskarta har varje hushåll nämligen en stor kista med alla de vanligaste medicin. Alla medicin i kistan har ett nummer. Så läkaren vid radion kan helt enkelt rekommendera patienten att ta en pilla från medicin nr. 87 tre gånger om dagen. Enkelt, men genialt!

 

Läkarna och sjuksköterskorna som jobbar för Royal Flying Doctor Servicen får inte samma lön som de skulle få om de jobbade på en vanlig vårdcentral i stan. Piloterna och de som sköter radion skulle tjäna mer pengar om de jobbade Mottagning hålls ofta på bondgårdar ute på landsbygden. Om det blir nödvändigt, utförs det även operationer där, helt enkelt i köket! (I bilden: Melita Jurisic i rollen av dr. Magda Heller och David Reyne i rollen av dr. Guy Reid, samt Muro i rollen av patienten Toshi.)någon annanstans, de med. Att jobba för de flygande läkarna betyder att vara nöjd med en anspråkslös lön och ytterst lite glamour, och dessutom kräver det riktig hängivelse. Men vi ska inte glömma att det är de som är de riktiga kämperna, räddare av många liv!

Royal Flying Doctor Servicen är en ideell organisation. Den får lite finansiell stöd från myndigheterna, men den är ändå ganska beroende av välgörenhet. I teveserien har vi sett många sätt att samla in pengar för de flygande läkarna: skönhetstävlingar, träskmonsterlopp, en inbjudning av ett speciellt flygplan, luftballonglopp osv. Naturligtvis är det framför allt de som behöver de flygande läkarna i sin vardag som är benägna att stödja dem med pengar. Men vi kan hjälpa till allihopa; man behöver inte ens bo i Australien för att stödja de flygande läkarna! Och eftersom vi har vittnat så pass mycket av de flygande läkarnas livsräddande arbete på teve, borde vi vara bland de första som skulle vilja stödja dem!

 

 

Hur?

 

Om du har kreditkort, är det faktiskt superenkelt:

då kan du överföra pengar via internet:

www.flyingdoctor.net/donation.htm

 

Om du inte har kreditkort,

kan du helt enkelt maila till RFDS huvudkontor,

och de hjälper dig då att överföra din gåva!

enquiries@rfdsno.com

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

Teveserien "Doktorn kan komma"

 

 

home