Piccolo Coro "Mariele Ventre" dell´Antoniano:

 

De geschiedenis van een klein koor

 

 

Het Piccolo Coro dell´Antoniano is ontstaan in 1963. Het kinderliedfestival Zecchino d´Oro bestond al een paar jaar, en was sinds kort geadopteerd door het Franciscanenklooster Antoniano di Bologna. Hoe het er die eerste jaren aan toe ging, weet ik niet, maar toen Zecchino onder de hoede van Antoniano kwam, vroegen zij Mariele Ventre, een muzikaal begaafde jonge vrouw uit hun parochie die pianoforte studeerde aan het conservatorium, om de geselecteerde kinderen de liedjes aan te leren. Ze deed dat met liefde en plezier.

Het Piccolo Coro in 1964: een klein koor...

 

Er deden vanzelfsprekend ook wel kinderen uit Bologna, de nieuwe thuishaven van Zecchino d´Oro, mee. En meedoen aan Zecchino d´Oro schijnt volgens velen verslavend te zijn: de kinderen   wilden meer! In 1963 waren er inderdaad een stel Bolognese kinderen die meededen. En toen Zecchino afgelopen was, kwamen ze bij Mariele: "Het was zo leuk… Kunnen we niet doorgaan met zingen? Gewoon, zonder Zecchino?" Daar hoefde Mariele niet lang over te denken: ze zei grif ja. Er dook nog een kind op van vorig jaar, een paar vriendjes en vriendinnetjes kwamen mee, en zo begon het Piccolo Coro dell´Antoniano. Die naam was nogal dubbelzinnig. "Piccolo coro" betekent namelijk "klein koor", en dat was het ook.

Een paar jaar later…

 

In de les bij Mariele.

Niet alleen waren de koorleden erg jong, het koor was ook in omvang niet erg groot. Het begon met acht kinderen: twee jongens en zes meisjes. Erg lang duurde dat niet. Het koortje mocht het jaar daarop al wat zingen tijdens Zecchino d´Oro, en vooral door die link met dat geliefde kinderfestival groeide ook de populariteit van het Piccolo Coro. Het was, en is (ten minste, als je als kind in Bologna woont) altijd nog gemakkelijker om bij het Piccolo Coro te komen dan als solist in Zecchino te zingen…

Het koor groeide met het jaar, en bereikte in de jaren zeventig zijn voorlopig grootste ledenaantal: ruim 80 kinderen. Hun aandeel in Zecchino d´Oro werd meer vastomlijnd; ze kregen een aandeel in alle liedjes, en waren verantwoordelijk voor de openingstune. Er kwamen concerten, in binnen- en buitenland (om een greep te doen: Polen, Israël, Noorwegen, Bel-

gië, de Canarische eilanden…) en met de regelmaat van de klok was het koor op tv of op de radio. Er werden platen gemaakt die goed verkochten, en zeker toen Zecchino d´Oro internationaal werd in 1976 begon ook de bekendheid in het buitenland toe te nemen.

 

Een klein koor, in alles…

Met die bekendheid groeide ook de mogelijkheid om goodwill te kweken. Algauw werd het Piccolo Coro "de jongste ambassadeur van Italië" genoemd, en het was en is waar: overal waar ze komen, worden ze vriendelijk onthaald. Op hun eigen manier, door hun liedjes, proberen ze de wereld een beetje beter te maken. Thema´s als vriendschap over grenzen, vrede, solidariteit en naastenliefde spelen er vaak een belangrijke rol in. Ze zijn geliefd bij de gewone mensen, maar ook welkom bij hoogwaardigheidsbekleders. De paus - of beter gezegd: verschillende pausen - hebben het koor bijvoorbeeld meermalen op audiëntie gehad. In 2003 is het Piccolo Coro officieel benoemd tot goodwill ambassadeur van Unicef.

 

Als, door een wonder… (uit het repertoir van het Piccolo Coro)

De jaren tachtig: Mariele in concert.

 

Als, door een wonder, ik eens de zon zou wezen

Zou ik u elke dag licht en warmte geven

Regen die druilt niet meer

Niemand die huilt er meer

Want in uw hart was warmte

Die ik door ´t schijnen aan iedereen zou geven

Als, door een wonder, ik eens de zon zou wezen

 

Als, door een wonder, ik eens een roos zou wezen

Zou ik u heerlijke bloemengeuren geven

Niemand was eenzaam meer

Niemand vergeten meer

Want in uw hart was liefde

Die ik bij ´t opengaan van mijn knop zou geven

Als, door een wonder, ik eens een roos zou wezen

 

vertaling van Se per miracolo (Chopin/Rossi)

 

Het repertoir van het koor is sowieso erg breed. De basis bestaat uit de liedjes van Zecchino d´Oro, het kinderliedfestival dat in 1959 het licht zag en nog steeds geliefd en succesvol is. Nu, na negenenveertig Zecchino´s, is dat deel van het repertoir al opgelopen tot ver in de zevenhonderd liedjes. Niet alles wordt nog dagelijks gezongen natuurlijk, en van de vroegste jaren zijn het misschien vijftien of twintig liedjes die het Piccolo Coro nog regelmatig zingt. Die zijn dan vaak ook zo bekend, dat je rustig kunt stellen dat er geen Italiaan is die "44 gatti" of "Popoff" of "Il valzer del moscerino" niet kan zingen! De volledige Zecchinovoorraad waaruit geput kan worden is echter bijna oneindig groot.

Behalve in Zecchino d´Oro zingt het Piccolo Coro ook jaarlijks in één of twee Kerstconcerten op tv. Hun Kerstrepertoir is daardoor ook nogal rijk.

Zecchino d´Oro: een jaarlijkse schat aan nieuwe liedjes.

Kerst is een drukke tijd.

Daarnaast bevat hun repertoir klassieke werken van bijv. Mozart, Händel, Bach en Chopin, maar ook Engelstalige popnummers. Uniek en bijzonder groot is echter ook hun geheel eigen repertoir, waarvoor heel wat grote musici en tekstschrijvers van Italië verantwoordelijk zijn. Het Piccolo Coro zingt overwegend in het Italiaans, maar ze deinzen niet terug voor andere talen: Latijn, Pools, Frans, Engels, Spaans, Hebreeuws, een beetje Duits… De verstaanbaarheid is echter erg

Mariele Ventre, 1994

wisselend; ik herinner me een Kerstlied, waarbij ik pas bij de zoveelste keer luisteren hoorde dat ze een heel couplet met refrein in het Engels zongen. De laatste jaren klinkt hun Engels echter erg goed; misschien omdat ze een tijdje een Amerikaans kind bij het koor gehad hebben…?

 

 

De 35e Zecchino léék gewoon in handen van Mariele.

Het Piccolo Coro was de levenstaak van Mariele Ventre. Het was háár koor. Groot was de klap dan ook, toen ze in december 1995 overleed. Nog eens te meer, omdat men (zowel bij Antoniano als daarbuiten) wel geweten had dat ze ziek was, maar niet dat het zó erg was. In 1991 was ze al geopereerd aan kanker. Maar alles draaide gewoon door: een ex-koorlid en haar vriendin, beiden conservatoriumstudenten, hadden het Piccolo Coro draaiende gehouden, en waren ook verantwoordelijk geweest voor het aanleren en opnemen van de liedjes voor de 35e

Zecchino. Maar bij Zecchino had Mariele weer gewoon de leiding, en het leek alsof er niets aan de hand was. Mariele was echter niet geheel genezen, en wetend dat ze

In 1993 vierde het koor zijn dertigjarig bestaan.

- binnenkort of over enige tijd - het stokje definitief zou moeten overdragen, begon ze uit te kijken naar een opvolgster. Haar beide vervangsters hadden daarbij de voorkeur; die hadden al laten zien dat ze het aankonden. Het waren Antonella Tosti, ex-koorlid, conservatoriumstudente en zingend bij het vervolgkoor Le Verdi Note, en Sabrina Simoni, conservatoriumstudente en sinds kort verantwoordelijk voor de leiding van datzelfde tiener-/studentenkoor.

 

Voor het laatst: Mariele dirigeert. 38e Zecchino, 1995.

Mariele achtte Sabrina het meest geschikt als haar opvolgster, en terwijl het koor op weg was naar zijn dertigste verjaardag, vroeg Mariele haar om ook te helpen met het Piccolo Coro. Die vond dat alleen maar leuk, en zei grif ja. Zachtjes aan, bijna ongemerkt, onderwees Mariele haar de kneepjes van het vak "dirigente van het Piccolo Coro". Als Mariele eens ziek was, nam Sabrina het koor over. Er zijn beelden van Sabrina als dirigente tijdens een concert van het voorjaar. van 1995. Maar hoe ernstig de zaak werkelijk was, leek niemand te weten. Tot Mariele instortte in het najaar van 1995.

Opnieuw waren Sabrina en Antonella verantwoordelijk voor het aanleren en opnemen van de liedjes van een hele Zecchino. Toen de magische weken van de uitzending echter naderden, bloeide Mariele op ongelooflijke wijze weer op, en ze heeft de hele 38e Zecchino d´Oro (vijf avonden à ruim twee uur uitzending in één week tijd, plus de uren durende repetities die daaraan voorafgaan die middagen) zelf gedirigeerd. Maar buiten beeld stond een fauteuil waar ze kon zitten als er niet gediri-

 

geerd hoefde te worden, en Sabrina was zó dichtbij, dat ze het in geval van nood ogenblikkelijk kon overnemen. Deze 38e Zecchino had echter het laatste van Marieles krachten gevergd. De dag na de finale stortte ze opnieuw in. En op 16 december 1995, een krappe maand na haar laatste Zecchino d´Oro, overleed ze.

Het was niet meer dan logisch dat Sabrina Simoni het koor overnam. Zij was er tenslotte voor klaargestoomd door Mariele, en helemaal het laatste jaar was ze al vaak ingesprongen als Mariele ziek was. Antonella Tosti werd haar "artistiek medewerkster", zoals het zo fraai op de cd´s staat, wat inhoudt dat zij de contacten met de buitenwacht (producers, platenmaatschappijen) onderhoudt. De algemene organisatie was en bleef in handen van Liliana Caroli, Daniela Giuliani en Elisabetta Perugini. En de paters van Antoniano hebben ook nog altijd het één en ander in de melk te brokkelen.

De nieuwe staf, vlnr  Elisabetta Perugini, padre Berardo

Rossi, Sabrina Simoni, Antonella Tosti en Liliana Caroli.

 

Toen alle herdenkingen voor Mariele voorbij waren, ging het leven van het Piccolo Coro weer een beetje zijn gewone gang. Zecchino d´Oro, Kerst- en Paasconcerten, moederdag, de concerten in het land, de jaarlijkse "meesterproef" voor familie, vrienden en bekenden… Voor de buitenwacht was het moeilijk een ander voor het koor te zien staan. Sabrina, net als Mariele gediplomeerd in pianoforte, heeft zich niet alleen als dirigente, maar ook als persoon moeten bewijzen, eens te meer omdat Mariele zo ongeveer nationaal heilig verklaard werd. Dat "bewijzen" lukte niet op stel en sprong, maar inmiddels heeft Italië Sabrina omarmd als de nieuwe verantwoordelijke voor hun geliefde kinderkoor.

 

Het leven gaat door…

 

Sabrina heeft het Piccolo Coro inmiddels ruim tien jaar onder haar hoede, en daar heeft de kwaliteit van het koor beslist niet onder geleden. Onder haar leiding werden de jaarlijkse Kerst- en Paasconcerten (die met de voortschrijding der techniek de laatste jaren voor een optimale klank vooraf in de audiostudio waren opgenomen en voor de camera geplaybackt werden) weer 100% live gezongen. Ze heeft grootse plannen in de richting van klassieke

In 2003 werd het 40-jarig jubileum gevierd met een groot concert.

 

De "meesterproef": het koor laat horen wat ze dit jaar zoal gedaan hebben.

muziek en a cappellazang, en na jaren uitslui-tend binnen de Italiaanse gren-zen gebleven te zijn, pakte het koor in 2001 zijn buiten-landse tournées

weer op. Bovendien is het aantal koorleden, na jaren van inkrimping in het begin van de jaren negentig, nu weer ongeveer stabiel op zo´n vijftig à zestig kinderen. Zo af en toe hoort men nog wel eens stemmen opgaan dat het vroeger, onder Mariele, allemaal beter was. Maar het voornaamste verschil met het Piccolo Coro van toen is eigenlijk, dat het koor nu de naam van zijn oprichtster en voormalig dirigente draagt:

 

 

het Piccolo Coro "Mariele Ventre" dell´Antoniano

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

Meer over het koor:

 

Piccolo Coro

Opus magnum

Sabrina Simoni

Zecchino d´Oro

Antoniano index

 

De officiële site (externe link)

 

Ontmoetingsplek voor fans

(externe link)

 

"Hoe bedoel je, een KLEIN koor?!"   (geintje…)

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

home