Nederlands

 pć svenska

Zecchino dŽOro

 

een internationaal kindersongfestival als spelletje

 

Het kindersongfestival Zecchino dŽOro is een jaarlijks terugkerend liedjesfeest met als doelgroep kinderen tussen de 4 en 10 jaar. Het wordt georganiseerd door het franciscanenklooster Antoniano di Bologna in Italië, en in de maand november op tv uitgezonden via Raiuno, Eurovision en Worldvision.

Hoewel het festival oorspronkelijk als volledig Italiaans begon, is het sinds 1976 internationaal geworden. Dat betekent dat er elk jaar zeven Italiaanse liedjes en zeven buitenlandse liedjes gepresenteerd worden. De Italiaanse liedjes worden door Italiaanse kinderen gezongen, en Presentator Cino Tortorella presenteert de Zecchino dŽOro aan de schrijver van het winnende liedje. Het meisje dat het liedje zong staat mee op de foto. de buitenlandse liedjes door een kind uit het land waar het lied vandaan komt. Het kinderkoor van Antoniano, het Piccolo Coro "Mariele Ventre" dellŽAntoniano, neemt ook een deel van elk lied voor zijn rekening. Daar het overgrote merendeel van het publiek Italiaans is, worden de buitenlandse liedjes door gerenommeerde Italiaanse tekstschrijvers in het Italiaans vertaald; slechts een klein gedeelte van die liederen wordt in de oorspronkelijke taal gezongen.

Tijdens de tv-programmaŽs (die 100% live worden uitgezonden!) worden de liedjes meerdere keren gezongen. De eerste avond worden alle liedjes gewoon gepresenteerd. De tweede avond wordt door een kinderjury het beste Italiaanse lied gekozen, de derde avond het beste buitenlandse lied. De vierde avond wordt bepaald (opnieuw door een kinderjury) welke liedjes er nog meer naar de finale gaan, en de vijfde avond tenslotte is de finale, waarop opnieuw een kinderjury het winnende lied kiest. Want Zecchino dŽOro is wel degelijk een wedstrijd. Niet tussen de kinderen die zingen, maar tussen de auteurs van de liedjes. Voor de kinderen is het namelijk één groot spel, waar rivaliteit en jaloezie niet aan de orde zijn.

 

Het woord is aan de jury. Deze kinderen, in de leeftijd van 8 tot 12 jaar, kiezen welk liedje de Zecchino dŽOro wint. Op dit moment (november 2008) is men in Bologna druk bezig met de voorbereidingen voor de 51e Zecchino dŽOro, die eind november op tv zal komen. De Italiaanse liedjes zijn dit voorjaar al gekozen uit een paar honderd inzendingen, zowel van professionele auteurs als van amateurs. De jonge solistjes (tussen de 5 en 10 jaar) zijn gekozen na grootschalige audities in heel Italië, en ook vanuit het buitenland zijn er liedjes en kinderen binnen gedruppeld. In september wordt de kinderen tijdens een week in Bologna hun liedje aangeleerd, en het wordt opgenomen voor de cd. Dat dit soms best een kluif kan zijn, is het best te begrijpen als men weet dat de buitenlandse solistjes doorgaans geen woord Italiaans spreken. Toch krijgt de leiding het ieder jaar weer voor elkaar om deze kinderen hun tekst in heel verstaanbaar Italiaans te laten zingen. Het wordt wel het wonder van Zecchino genoemd.

In november komen de kinderen weer terug in Bologna. Dan worden ze vertrouwd gemaakt met de tv-studio en de camera, met de vijf uitzendingen als slagroom op de taart. Als het feest is afgelopen, gaan ze echter weer gewoon naar huis en terug naar school. Want het laatste wat Antoniano wil, is deze kinderen tot ster maken. De wedstrijd gaat tussen de schrijvers van de liedjes, maar voor de deelnemende kinderen wordt het geheel in de vorm van een groot spel gegoten.

Eén van de grote interne feesten tijdens Zecchino dŽOro is de "pranzo delle nazioni". Alle begeleidende ouders hebben een traditioneel gerecht uit hun land of streek klaargemaakt. Muzikaal leidster Sabrina Simoni en eindverantwoordelijke pater Alessandro poseren met de kinderen bij de tafels met lekkernijen.Het doel van Zecchino dŽOro is drieledig.

Ten eerste willen ze het liedjesrepertoir voor kinderen uitbreiden. Als ik goed geïnformeerd ben, moet de teller inmiddels ruim de 600 nieuwe liedjes gepasseerd zijn!

Ten tweede willen ze kinderen uit verschillende delen van de wereld bij elkaar brengen, om zo begrip te kweken voor andere culturen.

En ten derde is er aan iedere Zecchino dŽOro een hulpproject verbonden om mensen in nood de helpende hand toe te steken. Deze projecten, die "Fiori della Solidarietà" genoemd worden (bloemen van solidariteit), bestaan doorgaans uit de nieuwbouw of heropbouw van scholen en ziekenhuizen. Ze zijn veelal gericht op kinderen in door rampen en oorlog getroffen gebieden over heel de wereld. Het geld ervoor komt deels uit de opbrengst van de verkoop van de cdŽs van Zecchino dŽOro, maar grotendeels in de vorm van giften. Antoniano huldigt de belofte dat elke euro die bij hen binnenkomt verandert in bakstenen en dakpannen, en door hun achtergrond als franciscanen (monniken die geen waarde hechten aan aards bezit) komt dat wel degelijk geloofwaardig over.

De vaste presentatoren van Zecchino dŽOro: Cino Tortorella (al 49 jaar lang! Hij staat dan ook vermeld in het Guiness Book of Records!) en het muisje Topo Gigio.

Zecchino dŽOro is oorspronkelijk bedacht door de presentator Cino Tortorella. Dat was in 1959. Hij maakte een programma over Pinocchio, met een stel liedjes erin die door kinderen gezongen moesten worden. En dan moest een kinderjury bepalen welk liedje het leukste was, en de schrijver van dat liedje won dan de Zecchino dŽOro (de gouden dukaat; bekend uit het verhaal van Pinocchio). Inmiddels nadert het programma zijn 51e verjaardag, en hoewel de entourage wat veranderd is en de techniek stukken verbeterd, is de opzet nog steeds hetzelfde. Cino Tortorella presenteert het nog steeds (naar verluidt Het liedje (voor een groot deel in het Italiaans) wordt aangeleerd aan een jong deelnemertje uit Polen. Sabrina Simoni en haar staf zijn er tot nog toe altijd in geslaagd de buitenlandse deelnemertjes in verstaanbaar Italiaans te laten zingen. staat hij in het Guiness Book of Records voor het presenteren van één en hetzelfde programma over een periode van 50 jaar!), bijgestaan door zijn maatje, het muisje Gigio, en tegenwoordig vaak nog een toegevoegde presentator. In al die jaren zijn er waarschijnlijk maar twee grote veranderingen geweest. De eerste in 1963, toen het Piccolo Coro ontstond en zijn aandeel in de liedjes ging nemen. En de tweede in 1976, toen het festival internationaal werd.

Nog altijd trekt Zecchino dŽOro veel kijkers. In Italië ligt de gemiddelde kijkdichtheid op ongeveer 25% (dat zijn zoŽn 13 miljoen Italianen, en dat voor een programma in de namiddag!), maar ook in het buitenland heeft Zecchino dŽOro heel wat fans. En die laatste hebben ze hard nodig: de buitenlandse fans zijn met hun vrijwilligerswerk in het zoeken naar liedschrijvers en kinderen de ruggegraat van de buitenlandse deelnames!

 

Een overblik over de TV-studio van Antoniano di Bologna tijdens Zecchino dŽOro. Zingen in Zecchino dŽOro is kosteloos voor de kinderen. De kinderen die gekozen worden, zowel de Italiaanse als de buitenlandse, hebben logies en maaltijden, alsmede de reis van en naar Bologna onder begeleiding van een volwassene, gratis.

Twee jaar geleden was ook Nederland weer van de partij, met de 9-jarige Maaike de Wit die een Italiaanse versie van Hopsa heisasa zong. Het ons bekende liedje was gebruikt als refrein, met een heel nieuw deel voor de coupletten, maar het lied had behoorlijk succes!

Nederland heeft twee keer eerder deelgenomen aan Zecchino dŽOro. De eerste keer was in 1976 (ja, de eerste internationale Zecchino!), met Hup, daar is Willem met de waterpomptang, gezongen door de 5-jarige Nynke Hielkema. In 1989 was Nederland weer aanwezig. Ditmaal met het liedje Tulpen uit Amsterdam (in de vertaling werd het een lofzang op alle Nederlandse toeristische attracties als molens, klompen en tulpen), gezongen door de 6-jarige Sidney Durlacher. In totaal ligt het aantal landen dat aan Zecchino dŽOro heeft deelgenomen sinds 1976 op ongeveer 90. Ik heb inmiddels een paar ex-kinderen die in Zecchino gezongen hebben gesproken, en ze hebben zonder uitzondering louter positieve herinneringen aan hun avonturen in Bologna.

 

De kinderen voor de 51e Zecchino dŽOro. Eén van de grote charmes van Zecchino dŽOro is, dat het echt een festival voor kinderen gebleven is. De liedjes zijn positief, en zowel qua tekst als muziek gericht op de doelgroep: kinderen tot 10 jaar. Zonder echt moralistisch te worden, proberen de paters van Antoniano en hun medewerkers het goede te benadrukken, en de kinderen bij te brengen dat we alles wat leeft moeten liefhebben. Regelmatig terugkerende onderwerpen zijn bijvoorbeeld dieren, de familie, muziek, solidariteit met hen die het minder goed hebben, en dromen over een betere wereld.

 

Zecchino dŽOro wordt geproduceerd door Antoniano di Bologna, in de persoon van Fabrizio Palaferri, in samenwerking met Raiuno. De verantwoording voor de keuze van de liedjes en het aanleren en opnemen ervan ligt bij Siro Merlo (muzikaal supervisor), Sabrina Simoni, Antonella Tosti en Daniela Giuliani. Het Piccolo Coro "Mariele Ventre" dellŽAntoniano staat onder leiding van Sabrina Simoni. De presentatie is in handen van Cino Tortorella en Topo Gigio (© Maria Perego), samen met een door Raiuno toegevoegde presentator. De eindverantwoording ligt bij pater Alessandro Caspoli. Zecchino dŽOro wordt geproduceerd met steun van Unicef.

De kinderen voor de 51e Zecchino dŽOro

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

Uitzenddata en -tijden van Zecchino dŽOro voor 2008 (onder voorbehoud)

25-28 november: 17.00-18.50 uur

29 november: 17.00-20.00 uur

 

(Houd wel rekening met de Italiaanse mentaliteit wat betreft tijden...)

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

De beste songteksten van Zecchino

 

Zecchino 2008: de liedjes    

 

Zecchino del Forum       

 

Piccolo Coro

 

De geschiedenis van het Piccolo Coro

 

Sabrina Simoni    

 

Nederland in Zecchino 2006!

 

Puzzelen met Zecchino

eenvoudiger               moeilijker

 

Antoniano index

 

De officiële site

(externe link)

 

 

home

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦