Guus Betlem / Freddy Hagers

 

Twee namen, één auteur

 

       (en een héleboel boeken!)

 

Wie heeft nooit gehoord van Marjoleintje van het Pleintje? Of van Kathinka van de Huishoudschool? De meeste meisjes van mijn generatie (en vele generaties voor mij) zullen bevestigend knikken. Marjolein die altijd voor iedereen op de bres staat, en Kathinka met haar zotte invallen zijn een begrip in de naoorlogse jeugdliteratuur voor meisjes. Maar ook de onbesuisde Barbertje, de brommerige goedmoedigheid van oom Een kleine collectie van de meisjesboeken van Guus Betlem alias Freddy Hagers. Lode, of de gekkigheid van journalist Koen Keunings zijn bijna spreekwoordelijk in de doelgroep. En daarmee haal ik nog maar enkele van de meest bekende karakters uit de boeken van het koppel Betlem-Hagers aan.

 

Uit de schrijfstijl van Guus Betlem (en Guus Betlem jr.) maakte ik al snel op dat Guus Betlem en de mij reeds eerder bekende Freddy Hagers één en dezelfde persoon moesten zijn. De teksten kenmerken zich in het algemeen door een luchtige speelsheid, hoewel zwaardere onderwerpen beslist niet uit de weg gegaan worden. Met de boeken van Betlem-Hagers kun je genieten, terwijl je - al naar gelang je kiest - op je lip kauwt van de spanning, vertederd glimlacht of schatert van pret. Een schrijver van de bovenste plank!

 

Oorspronkelijk wist ik niet beter dan dat de auteur van de boeken van Marjoleintje (mijn eerste ervaring met Freddy Hagers) "gewoon" een vrouw was. Gewoon, omdat - zo lijkt het ten minste - praktisch alle boeken voor meisjes door vrouwen geschreven werden. Pas een paar jaar geleden werd ik erop attent gemaakt dat Betlem-Hagers een man is. De informatie op de homepage van Kluitman bevestigde dat: Guus Betlem alias Freddy Hagers zijn pseudoniemen van Frederik August Betlem. Hij schreef al jong: een familiekrant, en gedichten die ook weleens in een plaatselijk krantje verschenen. Het is niet Het boek "´t Klaroentje van Koentje", geschreven door Guus Betlem. Het verhaal geeft tevens een intrigerend beeld van het gewone leven in Nederland van vlak na de tweede wereldoorlog. onwaarschijnlijk dat hij als kind journalist wilde worden; het is een baantje dat in verscheidene van zijn boeken terugkomt (bijv. ´t Klaroentje van Koentje, Snoetje als journalist, Eefje als verslaggeefster). Eenmaal van school af ging hij werken in de papierbranche, maar toen het bedrijf failliet ging, is hij zich volledig gaan toeleggen op het schrijven. Het resultaat mag er wezen: ik heb bijna honderd boeken van zijn hand kunnen traceren, en kom toch ook nog steeds onbekende titels tegen!

 

De meeste van de boeken van Betlem-Hagers zijn verschenen bij uitgeverij Kluitman. Ook uitgeverij Westfriesland heeft een aantal titels (alle van Guus Betlem) in zijn repertoir; daar zijn een aantal meisjesboeken verschenen in de Witte Ravenserie (zowel met gele als met roze achterkant). ´t Klaroentje van Koentje is verschenen bij Romantic Uitgevers, en van voor de oorlog zijn er enkele van zijn boeken uitgegeven in een serie die Jeugdbibliotheek heette (maar of dat de naam van de uitgever is...?).

 

De meeste boeken van Betlem-Hagers spelen zich af in gelukkige gezinnen uit de middenklasse. De ouders zijn vertrouwenspersonen, al kost het de jeugdige hoofdrolspelers soms enige moeite om dat vertrouwen te schenken, en ook de politie (die in de avonturenverhalen steevast ten tonele verschijnt) wordt geschilderd als je beste vriend. Eén en ander lijkt op het eerste gezicht vrij standaard verhalen op te leveren, maar deels door zijn mateloze fantasie, en deels door het feit dat de jeugdige hoofdpersonen - hoewel vrijwel zonder uitzondering buitengewoon sympathiek - beslist geen heiligen zijn, blijven zijn boeken toch leuk om te lezen, ook als je er al twintig kent.

 

In grote lijnen zijn zijn boeken in te delen in zes genres:

- de echte kinderboeken, bedoeld voor meisjes van circa 8-10 jaar (doorgaans onder de naam Freddy Hagers)

- avonturenboeken voor jongens in de leeftijd 10-14 jaar (doorgaans onder de naam Guus Betlem jr.)

- avonturenboeken voor meisjes in de leeftijd 10-14 jaar

- meisjesboeken voor 10-14 jarigen

- boeken voor oudere meisjes in de leeftijd 12-16 jaar

- zogenaamde "zwaardere kost" voor oudere meisjes

 

Van dat laatste genre ben ik niet bijster onder de indruk; deze boeken ervaar ik veelal als taai, met een nijpend gebrek aan de heerlijke humor die Betlem-Hagers zo eigen is. Maar de rest lees ik doorgaans erg graag, en ik lees ze rustig tientallen keren!

 

Voordat ik de (volledige?) lijst van zijn werk op u loslaat, nog enkele wetenswaardigheden:

Een plaatje van de fameuze Koen (en Kathinka) uit "De Huishoudschool is weer present". Het karakter van Koentje komt in verscheidene boeken van  Guus Betlem alias Freddy Hagers terug... en meestal heet hij nog Koentje ook.

 

- Wist u dat Koentje, die het bekendst is als journalist Koen Keunings in de serie over de Huishoudschool, al in drie eerdere boeken zijn opwachting maakt? Weliswaar onder een andere achternaam, maar het is zonder de minste twijfel dezelfde jongen/man die voor dat karakter model heeft gestaan! In ´t Klaroentje van Koentje is hij veertien jaar oud en heet Koen van Hoogstraten, en in Koentje wint een minitrein is hij tien jaar oud (maar ik ben zijn achternaam daar vergeten...). Tenslotte heeft een 12-jarige Koentje Steffenkamp (die ook verdacht veel op de andere Koentjes lijkt) nog een beslissende bijrol als klasgenoot van Ankie in Ankie´s Klaverblad. En zelfs Oom Lars in Map wint de hoofdprijs heeft erg veel van deze zelfde Koentje weg, maar dan als dertiger...

 

- Wist u dat Betlem-Hagers er een heel economische manier van schrijven op na hield? Ten minste drie van zijn boeken zijn dubbel verschenen: eerst als jongensboek, en jaren later als meisjesboek! Wanneer je de tekst van die boeken naast elkaar legt, zie je dat het bijna letterlijk hetzelfde verhaal is; alleen de jongens zijn in meisjes veranderd! De koppels zijn:

 

´t Klaroentje van Koentje - Eefje als verslaggeefster

Het eenzame eiland - Vier meisjes op een eiland

Het geheim van de vier stenen varkens - Vier meisjes en een vliegreis

 

De boeken die ten grondslag liggen aan de serieboeken Vier meisjes op een eiland en Vier meisjes en een vliegreis horen overigens niet bij elkaar; die hebben heel verschillende hoofdpersonen.

 

- Wist u dat verscheidene boeken onder meer dan één titel zijn verschenen? Soms was er dan aan de inhoud gesleuteld, maar dat kan niet het enige criterium geweest zijn, want een paar van de oudere uitgaven van Marjolein(tje) bevatten ook een paar andere hoofdstukken dan de boeken uit de jaren ´80 waarmee ik ben opgegroeid. En daar is de titel lang niet altijd veranderd.

 

- Wist u dat Betlem-Hagers soms goed blundert in zijn boeken? In Eefje op z´n Italiaans stelt hij bijvoorbeeld duidelijk dat het ´s zomers in Italië zo heerlijk lang licht blijft ´s avonds. Zowel uit wetenschappelijk oogpunt als uit ervaring kan ik u vertellen dat deze bewering kolder is: eind juni wordt het in Nederland om ongeveer 23.00 uur donker, en in Italië rond 21.15 uur...

 

- Wist u dat Ans van Breda een boek geschreven heeft over een in Italië woonachtige mannelijke auteur van meisjesboeken? In dat verhaal wil de betreffende jongeman voor zijn familie en vrienden niet weten dat hij als man meisjesboeken schrijft. Aangezien ook Betlem-Hagers naar Italië geëmigreerd is, heb ik altijd stiekem gedacht over de mogelijkheid dat dit boek (Op Capri lacht het geluk) een verkapte ontmaskering van de heer Betlem-Hagers moest voorstellen...

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

Uitgelicht:

 

De (volledige??) lijst van het werk van Guus Betlem, Guus Betlem jr. en Freddy Hagers

 

De series van Freddy Hagers

 

De beste boeken van Betlem-Hagers

 

Typische Betlem-Hagers humor

(geciteerd uit De huishoudschool in volle actie en uit Kathinka van de huishoudschool)

 

Een vandaag de dag hilarische ruimtereis

zoals Betlem-Hagers zich die voorstelde in 1933...

(geciteerd uit Snoetje als journalist)

 

 

Terug naar de Januaraanse Ambassade

 

 

home